Färgkarta Bambu

Bambu

White

01-white2-bambu

01

Bone

Bone-bambu

05

Lime stone

limestone-06 -bambu

06

Honey peach

honey-peach-20-bambu

20

Chili red

39-chili-red-bambu

39

Blush

blush-bambu

65

Terracotta red

66-terracotta-red-bambu

66

Charcoal

67-charcoal2-bambu

67

Aubergine

68-aubergine2-bambu

68

Cerise

69-cerise-bambu

69

Granite

70-granite-bambu

70

Navy blue

72-navy-blue2-bambu

72

Denim blue

73-denim-blue2-bambu

73

Bottle green

74-bottle-green-bambu

74

Avocado

75-avocado2 (1)-bambu

75

Burgandy

79-burgundy-bambu

79

Dusty plum

dusty-plum-90-bamboo-bambu

90

Lemon curry

118-lemon-curry2-bambu

118

Rust

133-rust (1)-bambu

133

Chocolate chip

chocolate-chip-135-bamboo-bambu

135

Pastel green

157-pastel-green2-bambu

157

Raven

raven-260-bambu

260

Sorbet red

137-sorbet-red2-bambu

137

Ocean blue

132-ocean-blue2-bambu

132

Chestnut

134-chestnut-bambu

134

Wine

300-wine-bambu

300

Brick red

301-brick-red2-bambu

301

Pink

333-pink-bambu

333

Carrot

387-carrot-bambu

387

Cobalt blue

390-cobalt-bambu

390

Rose

500-rose2-bambu

500

Zinc

776-zinc-bambu

776

Lime

778-lime-bambu

778

Black

878-black2-bambu

878

Indigo

indigo-blue-1660-bambu

1660

Sky blue

1817-sky-blue2-bambu

1817

Violet ice

1818-violet-ice2-bambu

1818

Caspers

1983-caspers2-bomull

1983